Vårkonferens 2017

Måndag 24 april

11.00-17.00

Registrering

14.00-14.05

Välkommen till vårkonferensen
Talare: Ros-Marie Taponen, Nordiatrans, Dan Enell, SNSF
Lokal: Wisby

14.05-15.30

"Short orals"
Moderator: Ulla Holm, SNSF
Lokal: Wisby

14.00-17.00 Studiebesök: Gotlands dricksvattenanläggning
Mötesledare: Peter Brandeborg, medicinteknisk ingenjör, Region Gotland & Gunnar Malmström, MTFD
Lokal: extern

14.10-14.25

Strävan efter att bevara välbefinnandet - personers erfarenheter av att leva med assisterad peritonealdialysbehandling
Föreläsare: Ingrid Petersson, Patientkoordinator, MSc. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

14.25-14.40

Experiences of living donors during the donation process - a prospective qualitative study
Föreläsare: Hanne Agerskov RN, PhD, Assistant Professor, Department of Nephrology, Odense University Hospital, Denmark.
Föreläsningen hålls på engelska

14.40-14.55

Kidney recipients experiences before, during and after kidney transplantation – a qualitative exploative study using in-depth interviews and participant observation
Föreläsare: Charlotte Nielsen, MScN, RN, Phd-student, Department of Nephrology, Odense University Hospital, Denmark.
Föreläsningen hålls på engelska

14.55-15.10

Likvärdig information och undervisning för de som ska börja med hemodialysbehandling
Föreläsare: Cecilia Vedin & Lena Rentorp, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

15.10-15.25

Dags för nya guidelines vad det gäller punktion i en nyopererad nativ av-fistel?
Föreläsare: Olof Hagman, sjuksköterkska, Dialysen, Skövde lasarett

15.30-16.00

Bensträckare

16.00-18.00

Förmöten/Workshops - väljs i samband med anmälan:

A. Själv-HD/Hem HD-arbetsgruppen
Mötesledare: Linda Afsenius, SSK, Mölndals lasarett
Lokal: Wisby

B. PD-nätverksmöte
Mötesledare: Katarina Bäckström, SNSF styrelse, Karlstad
Lokal: Baren, plan 4

C. Hälsoenkäten RAND-36 - nytt verktyg i SNR. Hur kan vi använda den på vår enhet?
Mötesledare: Agneta Aspegren Pagels, SNRs styrgrupp
Lokal: Vall

D. Nordiskt samarbete
Mötesledare: Dan Enell, SNSF, Ros-Marie Taponen, Nordiatrans
Lokal: Ala/Greenroom

16.00–16.45 Dietisternas referensgrupp
i njurmedicin
Mötesledamot från referensgruppen
Lokal: Viklau

16.45-17.30 Dietary intervention for nondialyzed CKD patients: Experiences from Brazil and Sweden
Föreläsare: Carla Avesani, adj. professor, Rio de Janeiro State University och Sintra Eyre, leg dietist, Med Lic, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Föreläsningen hålls på engelska
Lokal: Viklau

18.15-21.00

Invigning av kongressen och mingel
Stefaan De Maecker (MP) - region Gotland + kort film