Vårkonferens 2017

Abstrakts

DEADLINE FÖR INLÄMNING AV ABSTRAkt - 1 JANUARI 2017


Abstraktet skickas till SNSF ordförande och organisationskommitténs medlem: Dan Enell på e-post: dan.enell@rjl.se

Abstraktet får innehålla max 2000 tecken inklusive blanksteg. Abstraktet ska innehålla följande rubriker:

  • Bakgrund
  • Syfte/Formål
  • Metod
  • Resultat

Om ovanstående rubriker inte går att använda ska det motiveras varför. Organisationskommittén bedömer inkomna abstrakt, därefter meddelas abstraktförfattaren om godkänd eller inte godkänd. Ett abstrakt som inte är korrekt skrivet kommer inte att bedömas av organisationskommittén.

Riktlinjer för abstrakt föreläsning

Föreläsningsspråk
Föreläsningsspråk är svenska eller engelska.

På kongressen
Ta snarast kontakt med tekniker för att lägga föreläsningen på anvisad dator. Det förväntas att föreläsaren är i föreläsningssalen 15 minuter innan start av sessionen för att träffa moderatorn. Abstraktet kommer att publiceras i abstrakthäftet.

RIKTLINJER FÖR ABSTRAKT POSTER

Postern
Storleken på postern får inte vara större än 130 cm x 90 cm stående.

På kongressen
Abstraktet kommer att publiceras i abstrakthäftet.

Tid meddelas från kongressbyrån när postern ska sättas upp i posterutställningen. Postern kommer att tilldelas ett nummer och ska sättas upp på anvisad postertavla. Material för att sätta upp postern med finns på plats.

Posterförfattaren kommer att presenteras under en ceremoni och tilldelas diplom. Det förväntas att posterförfattaren är vid sin poster under andra hälften av lunch och kaffepauser.

Pris för bästa poster
Ett pris för bästa poster kommer att utdelas på kongressen. I juryn ingår representanter från Nordiatrans och SNSF styrelser.