Vårkonferens 2017

Onsdag 26 april

08.30-09.30

Fick sin faders njure
Moderator: Ros-Marie Taponen, Nordiatrans
Föreläsare: Elisabeth Fabricius, läkare, Diaverum samt Anton och Mats-Ola Rödén
Lokal: Wisby

Nyheter från industrin
Presentatörer från Baxter (Gambro)/Fresenius/Nordic Medcom/B. Braun/CUT (Herco vattenteknik)
Lokal: Vall

09.30-10.15

Kaffe och besök i utställningen

10.15-11.00

Antibiotikaresistens, hur påverkar det vården och våra patienter?
Föreläsare: Stephan Stenmark, infektionsläkare och smittskyddsläkare i Västerbotten, ordförande
i Programråd Strama
Lokal: Wisby

Samordnad vårdplanering – en möjlighet för dietisten att synliggöra nutritionbehov
Föreläsare: Anna Gislesson Bjerklund, leg. dietist, Klinisk Nutrition, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lokal: Viklau

Medicinska separationstekniker utöver vanlig hemodialys
Hedersföreläsare: Bernd Stegmayr, överläkare, senior professor, Enh Folkhälsa och Klinisk Medicin, Umeå Universitet, Norrlands Universitetssjukhus
Lokal: Vall

11.00-11.15

Bensträckare

11.15-12.00

Årsmöte SNSF + stipendieutdelning
Mötesledare: Dan Enell, SNSF
Lokal: Wisby
Årsmöte Nordiatrans
Mötesledare: Ros-Marie Taponen, Nordiatrans
Lokal: Vall

Presentation av Skånes uppdaterade patientmaterial
Föreläsare: Karolina Lindén, leg. dietist, Skånes universitetssjukhus
Lokal: Viklau

Årsmöte MTFD
Mötesledare: Gunnar Malmström, MTFD
Lokal: Ala/Greenroom

12.00-13.15

Lunch och besök i utställningen

13.15-13.45

Njurbytesprogrammet STEP
Föreläsare: Ulla-Maj Andersson, patientkoordinator, Transplantationscentrum, VGR
Lokal: Wisby

Diskussion och erfarenhetsutbyte
Mötesledare: Maria Wolter Laitala, leg. dietist, Visby lasarett
Lokal: Viklau

Utbildning som ges av MT till dialyspersonal t.ex. Nöddrift av RO/mobil vattenrenare/pat. utbildning/övr. Utbildning
Föreläsare: Gunnar Malmström/Per Jonsson/Joost Fokkelman
Lokal: Vall

13.45-14.15

Vennåls dislokation
Föreläsare: Gunnar Malmström, ordförande MTFD
Lokal: Wisby

14.15-14.30

Avslutning, presentation av 2018
Talare: Dan Enell, SNSF
Lokal: Wisby