Vårkonferens 2017

Tisdag 25 april

08.15-08.30

Välkommen
Talare: Ros-Marie Taponen, Nordiatrans
Lokal: Wisby

08.30-09.30

Reflections on the opening of the first dialysis clinic in Somaliland
Föreläsare: lektor Ahmed Haddi, Yrkeshögskolan Omnia, Esbo, Finland.
Föreläsningen hålls på engelska
Lokal: Wisby

Muscle mass assessment in CKD patients
Föreläsare: Carla Avesani, adj. professor,
Rio de Janeiro State University
Föreläsningen hålls på engelska
Lokal: Viklau

Recidual function and how to measure it
Hedersföreläsare: Lisbeth Lindley, dr, Leeds Teaching Hospitals, NHS Trust, GB.
Föreläsningen hålls på engelska
Lokal: Vall

09.30-10.15

Kaffe och besök i utställningen

10.15-11.30

Världsreligionernas syn på organdonation och transplantation
Moderator: Dan Enell, SNSF
Föreläsare: Peter Borenstein, neurolog och rabbi, Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst,
Mustafa Setkit, imam
Lokal: Wisby

Body composition in CKD
Föreläsare: Juan Jesus Carrero, ass. professor, Karolinska institutet
Föreläsningen hålls på engelska
Lokal: Viklau

10.15-11.00 Setting Dialysate Composition. Dialyskoncentrat: sammanställning och inställning
Hedersföreläsare: Lisbeth Lindley, dr,
Leeds Teaching Hospitals, NHS Trust, GB.
Föreläsningen hålls på engelska
Lokal: Vall

11.30-12.00

Donation - i praktisk tillämpning på svenskt sjukhus
Föreläsare: Peter Carstedt, grundare av MOD, merorgandonation.se
Lokal: Wisby

11.15–12.00 Dietisternas nutritionsmapp i SNR– en genomgång
Föreläsare: Sintra Eyre, leg dietist, Med Lic, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Lokal: Viklau

11.00-12.00 Hållbarhetskriterier för upphandling av dialysutrustning samt förhållningssätt vid innovationsupphandling
Föreläsare: Ylva Svedenmark & Niklas Tideklev, Upphandlingsmyndigheten
Lokal: Vall

12.00-13.30

Lunch och besök i utställningen
12.30-13.15 Lunchsymposium - Fresenius Medical Care. Lokal: Wisby

13.30-15.00

Arbetsglädje och livslust
Föreläsare: Gert Ohlsson, Diplomerad uttryckande konstterapeut, Kurage AB
Lokal: Wisby

13.30–14.15 Nationell upphandling i Norge. Erfarenheter, hur har det fungerat?
Föreläsare: Monika Nyheim, Overingeniør at Akershus Universitetssykehus
Lokal: Viklau

14.15–15.00 Framtidens hälso- och sjukvård
Föreläsare: Peter Franke, Landstinget Blekinge
Lokal: Viklau

15:00-16.00

Kaffe och besök i utställningen
Posterförfattarna finns på plats för att diskutera sina arbeten

16.00-16.30

Omhändertagande av nyanlända dialyspatienter
Föreläsare: Lotta Arlestål, enhetschef, Skånes universitetssjukhus
Lokal: Wisby

Hur långt har man kommit med central dialysövervakning (IT-nätverk) i Norden?
Workshopledare: Monica Nyheim & Joost Fokkelman
Lokal: Viklau

16.30-17.00

Klinisk utvärdering av Theranova dialysatorns förmåga att avlägsna uremiska ämnen jämfört med befintliga dialysmodaliteter HD/HDF, postdilution
Föreläsare: Magnus Westerlund och Vladimir Drybcak, specialist sjuksköterskor, HHD mottagningen, Sundsvalls sjukhus
Lokal: Wisby

16.30-17.00 RO-membranteknik, grundprinciper
Föreläsare: Niklas Pohly, Clean Utility Technology AB (CUT)
Lokal: Viklau

17.00-18.00

Rundvandring och presentation av verksamheten på Visbykliniken
Mötesledare: Ninnie Åkerqvist, Diaverum, Visby
Lokal: extern

17.00-17.30 Membranteknik, olika infallsvinklar
Föreläsare: Peter Brandeborg, medicinteknisk ingenjör, Region Gotland
Lokal: Viklau

19.00-sent

Middag Wisby Strand